Etterisolering - en lønnsom investering

   

 

Etterisolering av yttervegger

I trehus med bindingsverk bores det hull på 30 - 35 mm i kledningen inn til veggenes hulrom som må være minst 50 mm dype.
Etter innblåsingen tettes hullene med spuns av tre eller kork som slås inn til de sitter plant med kledningen.
Huseieren sparkler spunsene og overmaler med 2 strøk.
   

Etterisolering av etasjeskiller/gulv mot kjeller

Innblåsing kan utføres både fra innsiden og yttersiden. Det vanligste
er å bore hull inn i hulrommet fra utsiden av huset ved etasjeskillet.
Gjennom et langt rør blåses Rockwool Blåseull inn med høyt lufttrykk slik at hulrommene fylles.
For å oppnå større effekt kan eventuell gammel isolasjon, leire, flis
eller lignende “suges” ut først. Hullene i kledningen tettes og behandles på samme måte som ved etterisolering av yttervegger.

 

   

   

Etterisolering av loft

På loft, der det ikke er lagt gulv, kan Rockwool blåses ut over hele
underlaget. Dermed oppnås en isolasjonsflate helt uten kuldebroer.
Med denne løsningen kan også loftsgulv legges senere.
Hvis gulv er lagt foregår innblåsingen ved midlertidig å fjerne et par bord fra gulvets midtparti. Alternativt kan det bores hull fra over- eller undersiden og isoleres etter samme prinsipp som i en vegg.

 

 
Copyright Grenland Etterisolering. Design by Trond Kolbjørnsen 2008